A+ A A-

KABINET REISU-L-ULEME - BAJRAMSKI PROTOKOL

10. zu-l-hidždže 1427.

30.decembar 2006.

 

 

Subota

10. zu-l-hidždže 1427/ 30.decembar 2006.

 

06:40

Sabah-namaz

(Begova džamija)

 

07:10

Bajramski program

(Begova džamija)

 

07:59

Bajram-namaz

(Begova džamija)

 

09:30-11:30

Tradicionalno čestitanje

(Svečani salon u Kabinetu reisu-l-uleme)

 

 

18:30

Bajramski prijem (samo s pozivnicom)

Fakultet islamskih nauka – Atrij

Ćemerlina 54