A+ A A-

Kontakt

MUSLIMANSKA INFORMATIVNA NOVINSKA AGENCIJA - MINA

Adresa: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Telefon: +387 33 552 555; 

Fax: +387 33 552 556;

Email: agencija@mina.ba 

Web: www.mina.ba