A+ A A-

Sutra počinje nastava za više od 2800 učenika medresa

Sutra počinje nastava za više od 2800 učenika medresa

SARAJEVO, 31. AUGUST 2023. (MINA) - U petak, 1. septembra 2023. godine, počinje nastava u većini medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojima će narednu školsku godinu pohađati više od 2800 učenika.

I pored negativnih trendova i procesa, poput depopulacije, primjetnog odlaska mladih iz BiH i nekih drugih faktora, medrese, koje odlikuje i internatski tip školovanja, iz godine u godinu bilježe sve veći broj kandidata za upis u prvi razred.

 - Na temelju analiza relevantnih faktora, čini se da medrese iskazuju zavidnu sposobnost privlačenja novih učenika, uprkos općenito izazovnom okruženju i različitim faktorima koji na to utječu - kazao je za Agenciju MINA mr. Dževad Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, najstarije odgojno-obrazovne institucije u našoj zemlji, ističući da su spremni za početak nove školske godine i da sa radošću dočekuju svoje učenike i učenice. 

Direktor Pleh je istakao da roditelji sve više postaju svjesni značaja sigurnog i poticajnog ambijenta za razvoj učenika. Medrese, osim toga, demonstriraju profinjeni kvalitet odgojno-obrazovnog programa koji, pored najboljeg obrazovanja, obuhvata i najljepši odgoj učenika i učenica.

Dževad Pleh.jpg - Sutra počinje nastava za više od 2800 učenika medresa
Direktor Dževad Pleh

 - Univerzalne vrijednosti kojima podučavaju, višestoljetna tradicija, povijesni ugled i visoki status, izvanredno iskustvo i profesionalan i stručan nastavni i odgojni kadar kojima raspolažu, medrese u očima roditelja i učenika, ali i društva, čine školama koje, osim zadovoljavanja standardnih potreba obrazovanja, nude i dublji duhovni i moralni aspekt razvoja i oplemenjivanja učenika - pojasnio je direktor Pleh.

Naglasio je da medrese nesumnjivo odlikuje kredibilitet tradicionalnih centara znanja i učenja, što svakako doprinosi njihovoj reputaciji ustanove koja osigurava konzistentno visok standard odgoja i obrazovanja.

- Tako medrese snažno promiču vrijednosti društvene odgovornosti i zajedničke dobrobiti, što snažno privlači sve koji su usmjereni prema izgradnji moralno osviještenih i etički osnaženih pojedinaca. Ovi i drugi faktori i komponente produbljuju relevantnost medresama u savremenom društvu, čime se ističu kao preferirani izbor za obrazovanje - kazao je direktor Pleh.

Prema njegovim riječima, medrese pružaju obrazovanje koje istovremeno zadovoljava odgojno-obrazovne potrebe i dublje duhovne aspiracije, te nude pažljivo osmišljen nastavni plan i program koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu i tradiciji, kao i na profesionalnom i savremenom pristupu stručnjaka koji su radili na njegovom osmišljavanju.

Ocijenio je, također, kako prostori, tehnički i općenito materijalni uvjeti koje medrese pružaju i stalna ulaganja u infrastrukturu dodatno učvršćuju odluku roditelja i učenika da srednjoškolsko školovanje nastave upravo u ovim školama.

S početkom nove školske godine banjalučka Medresa „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“, inače najmlađa medresa u Bosni i Hercegovini, radi u punom kapacitetu, sa četiri mješovita odjeljenja i po prvi put, zahvaljujući Rijasetu Islamske zajednice u BiH, imaju odvojeni smještaj za učenice i učenike. Pripreme i aktivnosti za početak nove školske godine teku prema planu.

- Medresa je otvorena za potrebe djece i roditelja sa područja entiteta RS-a, a kao rezultat  dobrog promišljanja i brige Rijaseta i reisul-uleme o povratničkoj populaciji. Školovanje je besplatno, što je veoma važno za roditelje i učenike povratnika, što olakšava izbor pri upisu u škole - kazao je za Agenciju MINA mr. Muris Spahić, direktor banjalučke medrese.

Muris Spahić.jpg - Sutra počinje nastava za više od 2800 učenika medresa
Direktor Muris Spahić

Direktor Spahić je istakao kako se roditeljima lakše odlučiti da povjere svoje dijete ustanovi u kojoj će njihovo dijete imati potrebnu pažnju i da će o njima neko brinuti 24 sata dnevno.

- Uz to, imat će organizirani način života tokom cijele sedmice. Medrese, osim usvajanja znanja i vještina potrebnih za život, nude i relaksirajuće sadržaje kroz izlete, ekskurzije, druženja i upoznavanja sa učenicima drugih medresa, pa se otvaraju vidici šireg prostora naše domovine i izvan nje - naglasio je Spahić.

Svršenicima medresa nakon završetka školovanja otvaraju se vrata mnogih univerziteta kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu.

 - Uvijek nas obraduje činjenica da se naši učenici upisuju na različite fakultete u domovini i inostranstvu. Naši alumnisti se nalaze gotovo na svim kontinentima svijeta. Naravno, njihov budući izbor i nastavak školovanja uvjetovan je mnogim faktorima, prvenstveno njihovim interesima, ambicijama, mogućnostima i ličnim životnim ciljevima. Općenito, svršenici i maturanti medrese nemaju poteškoća da upisuju studije iz različitih oblasti. I ovo je, samo po sebi, dovoljan dokaz snažnog temelja i izvrsnosti koju pružaju medrese - poručio je na kraju direktor Gazi Husrev-begove medrese mr. Dževad Pleh. (kraj)