A+ A A-

Značajna presuda Vrhovnog suda RS: Bošnjaci nisu uzurpatori vlastite imovine

 

 
Vrhovni sud RS.jpg - Značajna presuda Vrhovnog suda RS: Bošnjaci nisu uzurpatori vlasite imovine
(www.vsud-rs.pravosudje.ba)

SARAJEVO, 1. FEBRUAR 2024. (MINA) - Nakon dvije godine pravne borbe Vrhovni sud RS je ispravio nepravdu prema strankama koje su u postupku izlaganja nepokretnosti u ovom entitetu proglašene uzurpatorima samo na osnovu izjave pravobranioca.

Na ovaj način značajan dio imovine Bošnjaka u RS je jednostavno preknjižavan i kao vlasnik je upisivan entitet RS.

Presudom Vrhovnog suda od 4. decembra 2023. godine u upravnom sporu po tužbi Safeta Ahmetovića iz Švicarske protiv Republičke uprave za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove Banja Luka uvažena je tužba i poništen osporeni akt, odnosno ranija presuda Okružnog suda Istočno Sarajevo.

"Ovo mnogo znači za sve povratnike u RS, jer sam, vodeći ovaj postupak, primijetio da se bez dovoljno dokaza i činjenica upisuje RS kao vlasnik određene imovine, a stranke se proglašavaju uzurpatorima. To se dešava samo na osnovu izjave pravobranioca, što smo isticali u raznim postupcima. Moram reći da je tu bilo mnogo žalbi i tužbi, a ova naša borba traje dvije godine i konačno svjedočimo jednoj pozitivnoj odluci Vrhovnog suda RS koja je otklonila tu nepravilnost", kazao je za Agenciju MINA advokat Emir Kovačević koji je zastupao Ahmetovića u spomenutom sporu.

Značajno je spomenuti i to da je Vrhovni sud RS zaključio da upis u katastarskom aparatu koji odgovara stvarnom stanju i posljednjem posjedu na nepokretnostima u postupku izlaganja ima prioritet u odnosu na upis u zemljišno-knjižnu evidenciju.

maxresdefault.jpg - Značajna presuda Vrhovnog suda RS: Bošnjaci nisu uzurpatori vlasite imovine
Advokat Emir Kovačević

"U praksi se dešavalo da, ukoliko bi komisija prilikom izlaganja nepokretnosti našla u tragovima, negdje iz 50-ih, 60-ih, da je to bila neka opštenarodna imovina, te parcele su odmah upisivane na RS bez daljeg utvrđivanja činjenica i bez ikakvog postupka. U tom smislu se stranka proglašavala uzurpatorom vlastite imovine, bez obzira koriste te nekretnine i parcele dugi niz godina na način da su ih naslijedili od svojih predaka", pojasnio je Kovačević.

Ovo je prilika da, prema primjeru spomenutog predmeta, sve druge stranke kojima je na sličan način utvrđena uzurpacija, te RS upisan kao vlasnik njihovih nepokretnosti, traže ponavljanje postupka, nakon čega će se utvrditi činjenično stanje.

"Prvo trebaju provjeriti šta piše u njihovim rješenjima. Ako su proglašeni uzurpatorima na osnovu izjave pravobranioca, imaju pravo pozvati se na ovu presudu i tražiti obnavljanje postupka, te utvrđivanje činjeničnog stanja. Bez obzira na to što je riječ o pravosnažnim rješenjima, stranka ima pravo tražiti da se postupak obnovi, jer je saznala za nove okolnosti koje mogu uticati na to da njihov slučaj bude drugačije riješen", poručio je advokat Kovačević

Prijedlog za ponavljanje postupka se podnosi nadležnom organu koji je donio prvostepenu odluku u subjektivnom roku 30 dana, a objektivni rok je pet godina. (kraj)