A+ A A-

Predstavljanje Makete Upravne zgrade Rijaseta

U ponedjeljak, 15. septembra 2008. g. u 17,45 u Hotelu Radon Plaza na konferenciji za novinare izvršit će se zvanično predstavljanje Makete Upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Maketu je uradila slovenačka firma IB- PROCADDA čiji će direktor Edward Sternad biti prisutan konferenciji za novinare. Na konferenciji će se obratiti i generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice Muhamed Salkić.

Na konferenciji za novinare prezenirat će se saopćenje Rijaseta Islamske zajednice povodom otpočinjanja ovog značajnog projekta. Saopćenje u cijelosti prenosimo:

Saopćenje

Hotel Radon Plaza, Ramazan 15, 1429./ septembar 15, 2008

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ima zadovoljstvo što može predstaviti javnosti Maketu budućeg stalnog sjedišta Islmske zajednice u Bosni i Hercegovini. Maketu je uradila slovenačka firma IB-PROCADDA d.o.o., direktora Edward Sternad uz posredstvo bosanske firme 5D-CADD d.o.o, direktora Dine Selimovića. Maketa je urađena na temelju idejnog i izvedbenog projekta bosanskog akademika Zlatka Ugljena sa saradnicima.

Osnovna zamisao Ugljenovog arhitektonskog djela ogleda se u sedam kubeta, kao refleksija sedam nebeskih svodova o čemu se u Kur'anu Časnom govori na više mjesta: - Allah je stvorio sedam nebesa... (65:12); - Allaha veliča sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njoj ... (17:44); - Zar ne vidite da je Allah stvorio sedam nebesa, jedno iznad drugog ... (71:15).

Dakle, sedam je simbolični broj u islamskoj tradiciji što se može razumjeti iz kur'anske metafore o dobročinstvu koje počinje s jednim „zrnom iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu stotinu zrna" (Kur'an, 2:261). Tako se može opisati inicijativa jedan plus sedam bosansko-hercegovačkih privrednika, kao zrno svijesti iz kojeg će, ako Bog da, na Kovačima u Sarajevu niknuti sedam simbola i u svakom simbolu stotine mogućnosti da Islamska zajednica nađe svoje pravo mjesto u dvadeset prvom stoljeću na Balkanu i u Europi.

Potreba da se u Sarajevu planski izgradi trajno sjedište Islamske zajednice stara je koliko je stara njezina samostalnost od Menšure 1882. god. Nažalost, sjedište upravnih institucija Islamake zajenice su se morale stalno pomijerati sa jednog na drugo mjesto, ovisno o vlasti ili državnom režimu koji je dolazio i odlazio. U Sarajevu ne postoji ni rezidentno sjedište reisu-l-uleme, kao najvišeg duhovnog simbola bosanskih muslimana. Zbog toga je institucija reisu-l-uleme često bila izložena političkim manipulacijama i drugim neprimjerenim postupcima.

Uvažavajuti postratno stanje u narodu i državi, Islamska zajednica je odolijevala sugestijama od mnogobrojnih uglednih muslimana u domovini i dijaspori da se u Sarajevu, kao što to i priliči glavnom gradu države, planski podigne trajna upravna zgrada Rijaseta sa mandantnom rezidencijom za reisu-l-ulemu. Mnogima smeta što je administrativna zgrada Rijaseta nepristupačna, jer nema parkinga za auta, posebno kod trenutnog ureda reisu-l-uleme.

Uviđajući te i druge neadekvatne uvjete rada institucija Islamske zajednice te osjećajući svojim pravom i obavezom da Islamska zajednica, kao autentični predstavnik vjere i kulture Bošnjaka, mora biti na visini svoje misije u svakom pogledu i izražavajući svoju želju da Islamska zajednice adekvatno odgovori zahtjevima dvadeset prvog stoljeća - grupa bosansko-hercegovačkih privrednika je uputila inicijativu Rijasetu da donese odluku o izgradnji upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovina sa mandatnom rezidencijom za buduće reisu-l-uleme. Pošto se Rijaset uvjerio da inicjativa privrednika nije samo priča već iskrena namjera koja je potvrđena sa konkretnom donacijom za izradu idejnog i izvedbenog projekta, Rijaset je prošle godine (2007.) donio odluku da se pristupi osiguranju svih potrebnih uvjeta za izgradnju stalnog sjedišta Islamske zajednice na Kovačima u Sarajevu.

S ovom konferencijom za novinare, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obavještava javnost da su se stekli uvjeti za početak izgradnje stalnog sjedišta Islamske zajednice na Kovačima u Sarajevu, što će i zvanično biti označeno postavljanjem kamena temeljca u srijedu 17. ramazana, na Dan bedra, 1429. god. po Hidžri, odnosno 17. septembra, 2008. god. u prisustvu velikodostojnika Islamske zajednice, privrednika, državnih dužnosnika te domaćih i stranih uglednika.

Izgradnja upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na Kovačima u Sarajevu sa mandatnom rezidencijom za reisu-l-ulemu predstavlja povijesni događaj, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Balkan i Europu, kao i generacijski poduhvat za sve one koji poštuju vjeru i kulturu bosanskih muslimana i koji se raduju svakoj izgradnji koja će uljepšati grad Sarajevo i poduprijeti državu Bosnu i Hercegovinu na njezinom putu ka euro-atlanskim integracijama.

Neka Uzvišeni Allah nagradi sve koji su na bilo koji nači pridonijeli da se počne ovaj hairli posao! Amin!