A+ A A-

SVE BOSANSKE HADŽIJE STIGLE U MEDINU

     Posljednja dva aviona sa po 174 hadžije iz Bosne i Hercegovine hajirli su doputovale u Medinu, grad Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Prvi avion je na medinski aerodrom sletio u utorak oko 11 sati po lokalnom vremenu, a drugi oko 19 sati. Tako je već 19. decembra u večernjim satima svih 1250 hadžija bilo već smješteno u hotelske sobe.

     U međuvremenu, prva grupa koju čine sve hadžije muškarci, osim onih koji još nisu bili stigli u hotel, organizirano je u utorak ujutro posjetila mezar Božijeg Poslanika, a.s., i Dženneti Beki´u - medinsko mezarje u kojem je ukopan i veliki broj ashaba, r.a.

     Za srijedu je planiran obilazak medinskog mezarja